Harmonogram udzielania nieodptnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.pdf